လမ်းကြောင်းကို ရှာဖွေပါ။

အင်ဒီယာနာနာလိုဂိုကို ပိုမိုသင်ယူပါ

သင့်အနာဂတ်ကို ရှာဖွေပါ။

၂၀၂၄ ခုနှစ် အထက်တန်းကျောင်းသား အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအနေနှင့် သင်သည် ပထမတန်းစားပါဝင်သည့် ပထမတန်းစား အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်

အင်ဒီယာနာ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်များ– ကောလိပ်သို့ သင့်လမ်းကြောင်း

အဆင့်အတန်းအနည်းငယ်ဖြင့် နောက်ဆောင်းဦးရာသီ၏ ကျောင်းသားအသစ်တွင် နေရာတစ်ခုသည် သင်၏နေရာဖြစ်နိုင်ပါသည်!

သင်၏ တရားဝင် အင်ဒီယာနာ ကြိုတင်ခွင့်ပြုစာတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း နောက်အဆင့်များမှာ -

  1. ကျောင်း ရှာဖွေရေး ကိရိယာကိုသုံးပြီး သုတေသန ကောလိပ်တွေပါ။
  2. ကြိုတင်ဝန်ခံထားတဲ့ ကောလိပ်တွေဆီ လျှောက်လွှာတင်ပါ။
  3. သင်၏စာတွင်ဖော်ပြထားသည်ဖြစ်စေ၊ မဖော်ပြသည်ဖြစ်စေ ထပ်ဆင့်ကောလိပ်များနှင့် သက်ဆိုင်ပါလေ!
  4. FAFSA မှတ်တမ်းတင်ရန်ပြင်ဆင်ပါ - သင်၏စာတွင် သို့မဟုတ် Indiana Webb ဆိုဒ်တွင် အရင်းအမြစ်စာရင်းကို ကြည့်ပါ။

လျှောက်လွှာတင်ဖို့ စဉ်းစားတဲ့အခါ သတ်သတ်မှတ်မှတ် အဖွဲ့အစည်းတွေဆီ ဝင်ခွင့်ရဖို့ ထပ်ဆင့် လိုအပ်ချက်တွေစာရင်းကို ကြည့်ပါ။

အချို့ ကောလိပ် များ တွင် အခမဲ့ လျှောက်လွှာ များ အမြဲ ရှိ နေ စဉ် ၊ စက်တင်ဘာ လ တွင် ကျင်းပ သော ၊ ကောလိပ် လျှောက်လွှာ သီတင်းပတ် အတွင်း အခြား သူ များ က လျှောက်လွှာ အခကြေးငွေ များ ကို လျစ်လျူရှု ကြ သည် ။

အင်ဒီယာနာ ကြိုတင်ဝင်ခွင့်စာများ

စပိန်ဘာသာစကား
မြန်မာနိုင်ငံ
ဟာခါ ချင်း

အင်ဒီယာနာ ကြိုတင်ဝင်ခွင့်များတွင် ပါဝင်နေသော ကောလိပ်များ

အန်ဒါစန်တက္ကသိုလ် လိုဂိုး

Application သတ်မှတ်ချက် - လှော်ခတ်ခြင်း
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001785

Ball State တက္ကသိုလ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - လှော်ခတ်ခြင်း
Application fee: ဒေါ်လာ ၆၀
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001786

ဗေသလတက္ကသိုလ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၂၃
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001787

ကယ်လုမက် ကောလိပ် စိန့် ဂျိုးဇက် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - လှော်ခတ်ခြင်း
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001834

ဖရန့်ကလင် ကောလိပ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၂၃
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001798

ဂိုရှယ် ကောလိပ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001799

ဂရေ့စ် ကောလိပ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - လှော်ခတ်ခြင်း
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Code : 001800

ဟန်နိုဗာ ကောလိပ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၂၃
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - မတ်လ ၁ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001801

မြင့်မြတ်သော လက်ဝါးကပ်တိုင် ကောလိပ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 007263

ဟန်တင်တန်တက္ကသိုလ် လိုဂိုး

Application သတ်မှတ်ချက် - လှော်ခတ်ခြင်း
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001803

အင်ဒီယာနာပြည်နယ်တက္ကသိုလ် လိုဂိုး

Application သတ်မှတ်ချက် - ဇွန်လ ၁ ရက် ၂၀၂၄
Application fee: 25
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001807

အင်ဒီယာနာ နည်းပညာ လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - လှော်ခတ်ခြင်း
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001805

Application သတ်မှတ်ချက် - မေလ ၁ ရက် ၂၀၂၄
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Code - E010333

အင်ဒီယာနာတက္ကသိုလ် အရှေ့လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001811

Application သတ်မှတ်ချက် - ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
Application fee: ဒေါ်လာ ၆၅
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Code - E40457

Application သတ်မှတ်ချက် - ဇွန်လ ၁ ရက် ၂၀၂၄
Application fee: ဒေါ်လာ ၆၅
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001813

Application သတ်မှတ်ချက် - ဩဂုတ်လ ၁၂ ရက် ၂၀၂၄
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001814

အင်ဒီယာနာတက္ကသိုလ် အနောက်မြောက်လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၂၃
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001815

Application သတ်မှတ်ချက် - လှော်ခတ်ခြင်း
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001816

Application သတ်မှတ်ချက် - ဩဂုတ်လ ၁၂ ရက် ၂၀၂၄
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001817

အင်ဒီယာနာ ဝက်စ်လီယန် တက္ကသိုလ် လိုဂိုး

Application သတ်မှတ်ချက် - နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၂၃
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001822

Ivy Tech Community College လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - လှော်ခတ်ခြင်း
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 009917

မန်ချက်စတာတက္ကသိုလ် လိုဂိုး

Application သတ်မှတ်ချက် - လှော်ခတ်ခြင်း
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - မတ်လ ၁ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Code: 001820

MU အန်စီလာ လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၂၃
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001821

မာရီယန် တက္ကသိုလ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၂၃
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001821

မာရီယန် တက္ကသိုလ် စိန့် ဂျိုးဇက် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၂၃
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001821

မာတင်တက္ကသိုလ် လိုဂိုး

Application သတ်မှတ်ချက် - ဩဂုတ်လ ၅ ရက် ၂၀၂၄
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 014975

အိုကလန်း မြို့တော် တက္ကသိုလ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - ဇူလိုင် ၈ ရက် ၂၀၂၄
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001824

ပါဒူတက္ကသိုလ် FortWne လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - ဩဂုတ်လ ၁ ရက် ၂၀၂၄
Application fee: ဒေါ်လာ ၃၀
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001828

ပါဒူတက္ကသိုလ် အနောက်မြောက်ဘက် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - ဩဂုတ်လ ၁ ရက် ၂၀၂၄
Application fee: 25
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001827

SMWC လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - လှော်ခတ်ခြင်း
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001835

Trine တက္ကသိုလ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - မတ်လ ၁ ရက် ၂၀၂၄
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - မတ်လ ၁ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001839

အီဗန်စ်ဗီးလ် တက္ကသိုလ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၂၃
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001795

အင်ဒီယာနာပိုလစ် တက္ကသိုလ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၂၃
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001804

စိန့် ဖရန်စစ် တက္ကသိုလ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - လှော်ခတ်ခြင်း
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001832

အင်ဒီယာနာတောင်ပိုင်း တက္ကသိုလ်

Application သတ်မှတ်ချက် - လှော်ခတ်ခြင်း
Application fee: ဒေါ်လာ ၄၀
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001808

Application သတ်မှတ်ချက် - နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၂၃
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001842

Application သတ်မှတ်ချက် - ဩဂုတ်လ ၁ ရက် ၂၀၂၄
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001843

စူးစမ်းရှာဖွေဖို့ ကောလိပ်တွေ ပိုများပါတယ်။

အောက်ပါအင်ဒီယာနာကောလိပ်များသည် အင်ဒီယာနာ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်များတွင် မပါဝင်ကြပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီရွေးချယ်စရာတွေကို စူးစမ်းရှာဖွေပြီး လျှောက်လွှာတင်သင့်ပါတယ်။ ကျောင်းဝင်းတစ်ခုစီတွင် ကိုယ်ပိုင် ထူးခြားသောဝင်ခွင့်တောင်းဆိုချက်များရှိသည်။

ကောလိပ်များသည် အင်ဒီယာနာ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်များတွင် မပါဝင်ကြ

ဘတ်လာ တက္ကသိုလ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၂၃
Application fee: ဒေါ်လာ ၅၀
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - မတ်လ ၁ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001788

Depauu တက္ကသိုလ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၂၃
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001792

Application သတ်မှတ်ချက် - နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၂၃
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - မတ်လ ၁ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001793

Application သတ်မှတ်ချက် - နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၂၃
Application fee: ဒေါ်လာ ၆၅
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001809

ပါဒူတက္ကသိုလ် လိုဂိုး

Application သတ်မှတ်ချက် - နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၂၃
Application fee: ဒေါ်လာ ၆၀
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001825

Rose Hulman Institute Technology လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၂၃
Application fee: ဒေါ်လာ ၆၀
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Code: 001830

စိန့် မေရီ ကောလိပ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၃
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - မတ်လ ၁ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001836

တေလာ တက္ကသိုလ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၃
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001838

Application သတ်မှတ်ချက် - ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
Application fee: ဒေါ်လာ ၇၅
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၂၄
FAFSA School Code: 001840

ဝါဘာ့စ် ကောလိပ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001844

ကြိုတင်ဝန်ခံခြင်းက ဝင်ခွင့်ရဖို့ အာမခံချက်မပေးဘူးဆိုတာ သတိရပါ–

  1. သင်၏ ဂျီပီအေသည် အထက်တန်းကျောင်း၏ အသက်ကြီးနှစ်အတွင်း လက်ခံနိုင်ဖွယ်အဆင့်အောက် ကျဆင်းသွားသည်။
  2. သင်သည် အထက်တန်းကျောင်းတွင် အနည်းဆုံး အဓိက ၄၀ ဒီပလိုမာဖြင့် ဘွဲ့မရပါ။
  3. စည်းမျဉ်းဥပဒေချိုးဖောက်မှု ရှိပါတယ်။
  4. သင်တောင်းဆိုထားတဲ့ ပညာရေးအစီအစဉ်/major မှာ နောက်ထပ်အရည်အချင်းတွေ၊ သီးခြားလျှောက်လွှာ ဒါမှမဟုတ် GPA/SAT အဆင့်မြင့်တစ်ခု လိုအပ်ပါတယ်။

အဓိကဝေါဟာရများနှင့် အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်များ

ကောလိပ်တက်ခြင်းသည် မခံမရပ်နိုင်စရာဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီဝက်ဘ်စာပေ ဒါမှမဟုတ် ကောလိပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေမှာ တွေ့ရနိုင်တဲ့ ယေဘုယျစကားလုံးတချို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်တွေကို ကြည့်ပါ။

ကောလိပ်အတွက် ငွေပေးချေခြင်း

အင်ဒီယာနာ ပြည်နယ် သည် အနောက် အလယ်ပိုင်း တွင် ပထမ ဦးဆုံး ဖြစ် ပြီး လိုအပ် သော - အခြေပြု ဘဏ္ဍာရေး အထောက်အပံ့ များ ထောက်ပံ့ ပေး ခြင်း တွင် နိုင်ငံ အတွင်း ပဉ္စမ နေရာ ဖြစ် သည် ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပညာသင်ဆုစာမျက်နှာတွင် ထောက်ပံ့မှုနှင့် ပညာသင်ဆု အခွင့်အလမ်းများကို စူးစမ်းလေ့လာပါ

FAFSA ဖိုင်ကို FAFSA ဖိုင်

ဒီဇင်ဘာ လ တွင် ဖွင့်လှစ် သောအခါ အက်ဖ်အက်ဖ်အက်အေ ကို ဖိုင်တွဲ ရန် ထပ်ဆင့် သတင်း အချက်အလက် များ နှင့် အကြံပြု ချက် များ အတွက် သင် ၏ စက်တင်ဘာ လ ကြိုတင် ဝင်ခွင့် စာ ၏ နောက်ကျော ကို ကြည့်ပါ ။

အက်ဖ်အေအက်ဖ်အက်စ်အေ မှတ်ပုံတင် ခြင်း နှင့် ပတ်သက် ၍ သတိပေးချက် တစ် ခု အတွက် လက်မှတ်ထိုး ရန် ၊ အင်ဒီယာနာ ကို လည်ပတ် ပြီး " ကျွန်တော် အကူအညီ ဖြည့်စွက် ဖို့ လိုအပ် တယ် " လို့ ကလစ်နှိပ် ပါ ။

နောက် ဘာ တွေ လဲ

သင့်လက်ခံစာကို စေ့စေ့စပ်စပ် ဖတ်ရှုပြီး သင်ရွေးချယ်တဲ့ ကောလိပ်မှာ တရားဝင်စာရင်းသွင်းဖို့ လိုအပ်တဲ့ခြေလှမ်းအားလုံးကို လိုက်နာဖို့ သေချာစေပါ။ ကောလိပ်များသည် သတ်သတ်မှတ်မှတ် အဓိက/ပရိုဂရမ်တစ်ခုသို့ ဝင်ခွင့်ရပြီးနောက် ဝင်လာမည့် ပထမနှစ်သင်တန်းတွင် ထိုင်ခုံရရန် သင်၏ဝင်ခွင့်ကမ်းလှမ်းချက်ကို တရားဝင်လက်ခံရန် တောင်းဆိုပါလိမ့်မည်။ ဤ အဆင့် တွင် ၂၁ ရာစု ပညာရှင် များ အတွက် မကြာခဏ လျော့နည်း စေ လေ့ ရှိ သော စာရင်းသွင်း ခြင်း မ ရှိ သော သို လှောင် မှု တစ် ခု ပါဝင် လေ့ ရှိ သည် ။
© မူရေးအရ ၂၀၂၄ အင်ဒီယာနာကို ပိုမိုသင်ယူပါ

ကောလိပ်ဂိုး! စာသင်ခန်းပို့စတာများ

စာသင်ခန်းအလုပ်စာရွက်စာရွက်များ