လမ်းကြောင်းကို ရှာဖွေပါ။

အင်ဒီယာနာနာလိုဂိုကို ပိုမိုသင်ယူပါ

သင့်အနာဂတ်ကို ရှာဖွေပါ။

၂၀၂၄ ခုနှစ် အထက်တန်းကျောင်းသား အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအနေနှင့် သင်သည် ပထမတန်းစားပါဝင်သည့် ပထမတန်းစား အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်

အင်ဒီယာနာ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်များ– ကောလိပ်သို့ သင့်လမ်းကြောင်း

အဆင့်အတန်းအနည်းငယ်ဖြင့် နောက်ဆောင်းဦးရာသီ၏ ကျောင်းသားအသစ်တွင် နေရာတစ်ခုသည် သင်၏နေရာဖြစ်နိုင်ပါသည်!

သင်၏ တရားဝင် အင်ဒီယာနာ ကြိုတင်ခွင့်ပြုစာတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း နောက်အဆင့်များမှာ -

  1. ကျောင်း ရှာဖွေရေး ကိရိယာကိုသုံးပြီး သုတေသန ကောလိပ်တွေပါ။
  2. ကြိုတင်ဝန်ခံထားတဲ့ ကောလိပ်တွေဆီ လျှောက်လွှာတင်ပါ။
  3. သင်၏စာတွင်ဖော်ပြထားသည်ဖြစ်စေ၊ မဖော်ပြသည်ဖြစ်စေ ထပ်ဆင့်ကောလိပ်များနှင့် သက်ဆိုင်ပါလေ!
  4. FAFSA မှတ်တမ်းတင်ရန်ပြင်ဆင်ပါ - သင်၏စာတွင် သို့မဟုတ် Indiana Webb ဆိုဒ်တွင် အရင်းအမြစ်စာရင်းကို ကြည့်ပါ။

လျှောက်လွှာတင်ဖို့ စဉ်းစားတဲ့အခါ သတ်သတ်မှတ်မှတ် အဖွဲ့အစည်းတွေဆီ ဝင်ခွင့်ရဖို့ ထပ်ဆင့် လိုအပ်ချက်တွေစာရင်းကို ကြည့်ပါ။

While some colleges always have free applications, others waive application fees during College Application Week, which takes place September 23-27, 2024!

အင်ဒီယာနာ ကြိုတင်ဝင်ခွင့်စာများ

စပိန်ဘာသာစကား
မြန်မာနိုင်ငံ
ဟာခါ ချင်း

အင်ဒီယာနာ ကြိုတင်ဝင်ခွင့်များတွင် ပါဝင်နေသော စခန်းများ

အန်ဒါစန်တက္ကသိုလ် လိုဂိုး

Application သတ်မှတ်ချက် - လှော်ခတ်ခြင်း
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001785

Ball State တက္ကသိုလ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - လှော်ခတ်ခြင်း
Application fee: ဒေါ်လာ ၆၀
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001786

ဗေသလတက္ကသိုလ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - လှော်ခတ်ခြင်း
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001787

ကယ်လုမက် ကောလိပ် စိန့် ဂျိုးဇက် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - လှော်ခတ်ခြင်း
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001834

ဖရန့်ကလင် ကောလိပ် လိုဂို

Application Deadline: Rolling
Application Fee: Free
FAFSA Deadline: April 15, 2024
FAFSA School Code: 001798

ဂိုရှယ် ကောလိပ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001799

ဂရေ့စ် ကောလိပ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - လှော်ခတ်ခြင်း
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Code : 001800

ဟန်နိုဗာ ကောလိပ် လိုဂို

Application Deadline: Rolling
Application Fee: Free
FAFSA Deadline: March 1, 2024
FAFSA School Code: 001801

မြင့်မြတ်သော လက်ဝါးကပ်တိုင် ကောလိပ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 007263

ဟန်တင်တန်တက္ကသိုလ် လိုဂိုး

Application သတ်မှတ်ချက် - လှော်ခတ်ခြင်း
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001803

အင်ဒီယာနာပြည်နယ်တက္ကသိုလ် လိုဂိုး

Application Deadline: Rolling
Application Fee: $25
FAFSA Deadline: April 15, 2024
FAFSA School Code: 001807

အင်ဒီယာနာ နည်းပညာ လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - လှော်ခတ်ခြင်း
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001805

Application သတ်မှတ်ချက် - မေလ ၁ ရက် ၂၀၂၄
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Code - E010333

အင်ဒီယာနာတက္ကသိုလ် အရှေ့လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001811

Application သတ်မှတ်ချက် - ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
Application fee: ဒေါ်လာ ၆၅
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Code - E40457

Application သတ်မှတ်ချက် - ဇွန်လ ၁ ရက် ၂၀၂၄
Application fee: ဒေါ်လာ ၆၅
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001813

Application သတ်မှတ်ချက် - ဩဂုတ်လ ၁၂ ရက် ၂၀၂၄
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001814

အင်ဒီယာနာတက္ကသိုလ် အနောက်မြောက်လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၂၃
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001815

Application သတ်မှတ်ချက် - လှော်ခတ်ခြင်း
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001816

Application သတ်မှတ်ချက် - ဩဂုတ်လ ၁၂ ရက် ၂၀၂၄
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001817

အင်ဒီယာနာ ဝက်စ်လီယန် တက္ကသိုလ် လိုဂိုး

Application သတ်မှတ်ချက် - နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၂၃
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001822

Ivy Tech Community College လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - လှော်ခတ်ခြင်း
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 009917

မန်ချက်စတာတက္ကသိုလ် လိုဂိုး

Application သတ်မှတ်ချက် - လှော်ခတ်ခြင်း
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - မတ်လ ၁ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Code: 001820

Application သတ်မှတ်ချက် - ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၂၃
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001821

မာရီယန် တက္ကသိုလ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၂၃
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001821

မာရီယန် တက္ကသိုလ် စိန့် ဂျိုးဇက် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၂၃
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001821

မာတင်တက္ကသိုလ် လိုဂိုး

Application သတ်မှတ်ချက် - ဩဂုတ်လ ၅ ရက် ၂၀၂၄
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 014975

အိုကလန်း မြို့တော် တက္ကသိုလ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - ဇူလိုင် ၈ ရက် ၂၀၂၄
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001824

ပါဒူတက္ကသိုလ် FortWne လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - ဩဂုတ်လ ၁ ရက် ၂၀၂၄
Application fee: ဒေါ်လာ ၃၀
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001828

ပါဒူတက္ကသိုလ် အနောက်မြောက်ဘက် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - ဩဂုတ်လ ၁ ရက် ၂၀၂၄
Application fee: 25
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001827

SMWC လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - လှော်ခတ်ခြင်း
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001835

Trine တက္ကသိုလ် လိုဂို

Application Deadline: Rolling
Application Fee: Free
FAFSA Deadline: March 1, 2024
FAFSA School Code: 001839

အီဗန်စ်ဗီးလ် တက္ကသိုလ် လိုဂို

Application Deadline: Rolling
Application Fee: Free
FAFSA Deadline: April 15, 2024
FAFSA School Code: 001795

အင်ဒီယာနာပိုလစ် တက္ကသိုလ် လိုဂို

Application Deadline: Rolling
Application Fee: Free
FAFSA Deadline: April 15, 2024
FAFSA School Code: 001804

စိန့် ဖရန်စစ် တက္ကသိုလ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - လှော်ခတ်ခြင်း
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001832

အင်ဒီယာနာတောင်ပိုင်း တက္ကသိုလ်

Application သတ်မှတ်ချက် - လှော်ခတ်ခြင်း
Application fee: ဒေါ်လာ ၄၀
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001808

Application သတ်မှတ်ချက် - နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၂၃
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001842

Application သတ်မှတ်ချက် - ဩဂုတ်လ ၁ ရက် ၂၀၂၄
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001843

စူးစမ်းရှာဖွေဖို့ ကောလိပ်တွေ ပိုများပါတယ်။

အောက်ပါအင်ဒီယာနာကောလိပ်များသည် အင်ဒီယာနာ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်များတွင် မပါဝင်ကြပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီရွေးချယ်စရာတွေကို စူးစမ်းရှာဖွေပြီး လျှောက်လွှာတင်သင့်ပါတယ်။ ကျောင်းဝင်းတစ်ခုစီတွင် ကိုယ်ပိုင် ထူးခြားသောဝင်ခွင့်တောင်းဆိုချက်များရှိသည်။

အင်ဒီယာနာ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်များတွင် မပါဝင်သော ကျောင်းဝင်းများ

ဘတ်လာ တက္ကသိုလ် လိုဂို

Application Deadline: November 1, 2023
Application Fee: $50
FAFSA Deadline: April 15, 2024
FAFSA School Code: 001788

Depauu တက္ကသိုလ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၂၃
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001792

Application Deadline: November 1, 2023
Application Fee: Free
FAFSA Deadline: April 15, 2024
FAFSA School Code: 001793

Application သတ်မှတ်ချက် - နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၂၃
Application fee: ဒေါ်လာ ၆၅
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001809

ပါဒူတက္ကသိုလ် လိုဂိုး

Application သတ်မှတ်ချက် - နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၂၃
Application fee: ဒေါ်လာ ၆၀
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001825

Rose Hulman Institute Technology လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၂၃
Application fee: ဒေါ်လာ ၆၀
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Code: 001830

စိန့် မေရီ ကောလိပ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၃
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - မတ်လ ၁ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001836

တေလာ တက္ကသိုလ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၃
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001838

Application Deadline: February 15, 2024
Application Fee: $75
FAFSA Deadline: February 15, 2024
FAFSA School Code: 001840

ဝါဘာ့စ် ကောလိပ် လိုဂို

Application သတ်မှတ်ချက် - ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
Appliation Fee - လွတ်လပ်စွာ
FAFSA သတ်မှတ်ချက် - ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၄
FAFSA School Codd: 001844

ကြိုတင်ဝန်ခံခြင်းက ဝင်ခွင့်ရဖို့ အာမခံချက်မပေးဘူးဆိုတာ သတိရပါ–

  1. သင်၏ ဂျီပီအေသည် အထက်တန်းကျောင်း၏ အသက်ကြီးနှစ်အတွင်း လက်ခံနိုင်ဖွယ်အဆင့်အောက် ကျဆင်းသွားသည်။
  2. သင်သည် အထက်တန်းကျောင်းတွင် အနည်းဆုံး အဓိက ၄၀ ဒီပလိုမာဖြင့် ဘွဲ့မရပါ။
  3. စည်းမျဉ်းဥပဒေချိုးဖောက်မှု ရှိပါတယ်။
  4. သင်တောင်းဆိုထားတဲ့ ပညာရေးအစီအစဉ်/major မှာ နောက်ထပ်အရည်အချင်းတွေ၊ သီးခြားလျှောက်လွှာ ဒါမှမဟုတ် GPA/SAT အဆင့်မြင့်တစ်ခု လိုအပ်ပါတယ်။

အဓိကဝေါဟာရများနှင့် အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်များ

ကောလိပ်တက်ခြင်းသည် မခံမရပ်နိုင်စရာဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီဝက်ဘ်စာပေ ဒါမှမဟုတ် ကောလိပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေမှာ တွေ့ရနိုင်တဲ့ ယေဘုယျစကားလုံးတချို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်တွေကို ကြည့်ပါ။

ကောလိပ်အတွက် ငွေပေးချေခြင်း

အင်ဒီယာနာ ပြည်နယ် သည် အနောက် အလယ်ပိုင်း တွင် ပထမ ဦးဆုံး ဖြစ် ပြီး လိုအပ် သော - အခြေပြု ဘဏ္ဍာရေး အထောက်အပံ့ များ ထောက်ပံ့ ပေး ခြင်း တွင် နိုင်ငံ အတွင်း ပဉ္စမ နေရာ ဖြစ် သည် ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပညာသင်ဆုစာမျက်နှာတွင် ထောက်ပံ့မှုနှင့် ပညာသင်ဆု အခွင့်အလမ်းများကို စူးစမ်းလေ့လာပါ

FAFSA ဖိုင်ကို FAFSA ဖိုင်

ဒီဇင်ဘာ လ တွင် ဖွင့်လှစ် သောအခါ အက်ဖ်အက်ဖ်အက်အေ ကို ဖိုင်တွဲ ရန် ထပ်ဆင့် သတင်း အချက်အလက် များ နှင့် အကြံပြု ချက် များ အတွက် သင် ၏ စက်တင်ဘာ လ ကြိုတင် ဝင်ခွင့် စာ ၏ နောက်ကျော ကို ကြည့်ပါ ။

အက်ဖ်အေအက်ဖ်အက်စ်အေ မှတ်ပုံတင် ခြင်း နှင့် ပတ်သက် ၍ သတိပေးချက် တစ် ခု အတွက် လက်မှတ်ထိုး ရန် ၊ အင်ဒီယာနာ ကို လည်ပတ် ပြီး " ကျွန်တော် အကူအညီ ဖြည့်စွက် ဖို့ လိုအပ် တယ် " လို့ ကလစ်နှိပ် ပါ ။

နောက် ဘာ တွေ လဲ

သင့်လက်ခံစာကို စေ့စေ့စပ်စပ် ဖတ်ရှုပြီး သင်ရွေးချယ်တဲ့ ကောလိပ်မှာ တရားဝင်စာရင်းသွင်းဖို့ လိုအပ်တဲ့ခြေလှမ်းအားလုံးကို လိုက်နာဖို့ သေချာစေပါ။ ကောလိပ်များသည် သတ်သတ်မှတ်မှတ် အဓိက/ပရိုဂရမ်တစ်ခုသို့ ဝင်ခွင့်ရပြီးနောက် ဝင်လာမည့် ပထမနှစ်သင်တန်းတွင် ထိုင်ခုံရရန် သင်၏ဝင်ခွင့်ကမ်းလှမ်းချက်ကို တရားဝင်လက်ခံရန် တောင်းဆိုပါလိမ့်မည်။ ဤ အဆင့် တွင် ၂၁ ရာစု ပညာရှင် များ အတွက် မကြာခဏ လျော့နည်း စေ လေ့ ရှိ သော စာရင်းသွင်း ခြင်း မ ရှိ သော သို လှောင် မှု တစ် ခု ပါဝင် လေ့ ရှိ သည် ။
© မူရေးအရ ၂၀၂၄ အင်ဒီယာနာကို ပိုမိုသင်ယူပါ

ကောလိပ်ဂိုး! စာသင်ခန်းပို့စတာများ

စာသင်ခန်းအလုပ်စာရွက်စာရွက်များ